robotecnik automation solutions: programació de robots, programació de plc, programació de cnc.  Freelancing.  programador de robots, programador de plc, programador de cnc.
robotecnik - Projectes

Projectes

Els nostres programes, els seus projectes

Programació i freelancing

Som experts en la tecnologia que fa moure les seves màquines:

Cel·les amb un o varis robots, robots compartint dades entre ells i sincronització complexa de trajectòries amb robot mestre i robots esclaus, trajectòries complexes i sistemes especials. Sempre amb connexions a busos de camp i PLCs de control.

Màquines amb fins 80 eixos de control numèric, lleves electròniques calculades en temps d’execució, eixos mestres i esclaus, sincronies complexes, XTS, compensacions de desgast d’eina, canvis de grup de interpolació en temps d’execució, hardware in the loop, programació orientada a objectes, comunicacions amb múltiples dispositius i busos de camp.

Cel·les robotitzades

robotecnik ha programat, provat i posat en marxa cel·les robotitzades arreu del món per paletitzat, manipulació, soldadura, alimentació de maquinària, llimar, polir i molts més.

Disposem de les llicències dels millors programes de simulació i programació offline que ens permeten assolir els objectius amb plena garantia i el menor temps possible.

ABB MultiMove, KUKA RoboTeam, FANUC MultiArm, aplicacions amb un sol robot o amb robots compartint dades, alimentar maquinària...

I calibració de robots.

PLC/CNC/HMI

Els nostres tècnics fa més de 20 anys que programen sistemes PLC, CNC i HMI. Sempre emprant la darrera tecnologia, les millors pràctiques i metodologies llargament provades.

Els programes de PLC desenvolupats per robotecnik utilitzen les extensions OOP del IEC61131-3.

Els programes de CNC combinats amb els de PLC permeten assolir fites extremadament potents.

Els HMI mantenen un llibre d'estil clar, net, directe i pràctic, bé siguin simples o siguin desenvolupats en Microsoft Visual C++ o qualsevol altra tecnologia IT.
Comenci a treballar amb robotecnik

Tipus:
Cel·la robotitzada d'un sol robot.

Sector:
Biomèdic.

Funció:
LLimar i polir pròtesis de titani.

Notes:
Cel·la robotitzada amb un sol robot per processar pròtesis de titani.

La màquina inclou un robot ABB, variadors de velocitat comunicats mitjançant CANOpen, Connexió al PLC de control mitjançant DEVICENET.

Les trajectòries que el robot descriu són molt complexes ja que han de resseguir la forma de la peça a velocitat constant mantenint la pressió constant contra les eines de treball evitant a la vegada un escalfament del material.

Cel·la robotitzada amb un robot.
Estació robotitzada amb un robot.

Tipus:
Cel·la robotitzada d'un sol robot.

Sector:
Àudio de luxe.

Funció:
Polir parts de sistemes d’àudio de luxe.

Notes:
Cel·la robotitzada amb un sol robot per polir components de sistemes d’àudio de luxe.

La màquina inclou un robot KUKA, servomotors i servoamplificadors connectats mitjançant EtherCAT, variadors de velocitat comunicats mitjançant CANOpen, Connexió al PLC de control mitjançant DEVICENET.

Les trajectòries que el robot descriu són molt complexes ja que han de resseguir la forma de la peça a velocitat constant mantenint la pressió constant contra les eines de treball.

Tipus:
Cel·la robotitzada de dos robots treballant conjuntament.

Sector:
Automoció

Funció:
Llimar i polir peces del sector de l'automòbil.

Notes:
Cel·la robotitzada amb dos robots treballant conjuntament per llimar peces pel sector de l'automòbil.

La màquina inclou dos robots ABB, variadors de velocitat comunicats mitjançant CANOpen, Connexió al PLC de control mitjançant DEVICENET.

Es garanteix en tot moment que els dos robots, que actuen en àrees comunes no podran col·lisionar mai.

Dos robots compartint zona de treball.
Quatre robots girant especial.

Tipus:
Cel·la robotitzada amb quatre robots treballant conjuntament.

Sector:
Griferia.

Funció:
Llimar i polir aixetes.

Notes:
Cel·la robotitzada amb quatre robots en una disposició especial treballant per llimar i polir aixetes.

La màquina inclou quatre robots ABB, Connexió al PLC de control mitjançant DEVICENET.

Els robots es calibren per obtenir processos idèntics entre ells tot hi només programar un sol robot.

Tipus:
Màquina amb 26 eixos CNC i múltiples canals de interpolació.

Sector:
Joieria de regal.

Funció:
Polir marcs de fotografia i joies per regal.

Notes:
Màquina amb 26 eixos de CNC, 5 canals d'interpolació i canvis de grups d'interpolació en temps d'execució.

La màquina inclou 26 servomotors i servoamplificadors connectats mitjançant EtherCAT, variadors de freqüència connectats mitjançant CANOpen, perifèria distribuïda, PC de control, SoftCNC i SoftPLC.

PLC de seguretats.

Màquina CNC amb 26 eixos, softCNC i SoftPLC.
Màquina CNC amb 26 eixos, softCNC i SoftPLC. Robot SCARA i visió artificial.

Tipus:
Màquina amb 12 eixos CNC, múltiples canals de interpolació i robot SCARA.

Sector:
Indústria general.

Funció:
Llimar peces d’alumini.

Notes:
Màquina amb 12 eixos de CNC, 6 canals de interpolació, visió artificial i robot SCARA Staübli per càrrega automàtica.

La màquina inclou un robot Staübli, servomotors i servoamplificadors comunicats mitjançant EtherCAT, Connexió al PLC de control mitjançant EtherCAT.

Visió artificial per corregir la posició d'agafada del robot.

Tipus:
Cel·la robotitzada de dos robots treballant conjuntament.

Sector:
Àudio de luxe.

Funció:
Polir parts de sistemes d’àudio de luxe.

Notes:
Cel·la robotitzada amb dos robots treballant conjuntament en sincronia de trajectòria.

La màquina inclou dos robots KUKA, servomotor i servoamplificadors amb tecnologia d'un sol cable comunicats mitjançant EtherCAT, Connexió al PLC de control mitjançant EtherCAT.

Un robot porta la peça i l’altre porta l'eina per poder assolir la complexitat de les trajectòries.

Estació robotitzada amb dos robots sincronitzats compartint trajectòria peça eina.
Comenci a treballar amb robotecnik

Treballem dur fins l’excel·lència i ho fem per vostè