robotecnik automation solutions: programació de robots, programació de plc, programació de cnc.  Freelancing.  programador de robots, programador de plc, programador de cnc.
robotecnik - Serveis - Proves FAT/SAT

Proves FAT/SAT

Proves de funcionament en totes les etapes

Proves inicials

Provem el funcionament del sistema abans de presentar-lo, per garantir que els dispositius es comportaran tal i com espera el client. Tot seguit es passarà el FAT i el SAT conjuntament amb el client per verificar el conjunt.

Unit tests, proves offline i proves sobre el terreny, totes importants per estalviar temps i lliurar un producte de la màxima qualitat.

Disposem de les llicències dels softwares més punters per robòtica, cosa que ens permet simular trajectòries i provar accessibilitats i la lògica de les cel·les abans de passar a les següents fases, reduint el temps de proves físiques i accelerant el lliurament del producte.

FAT

El Factory Acceptance Test es supera a la planta del fabricant de la instal·lació, en conjunt amb tots els implicats en la fase de producció (departaments mecànics, elèctrics, de programació, de qualitat...).

Aquestes proves es fan amb peces reals, serveixen per comprovar que la instal·lació compleix tots els requeriments del client final.

Aquesta fase permetrà detectar els problemes que hagin passat desapercebuts durant les proves inicials i garantirà l'èxit davant el client final.

En la fase de proves robotecnik aporta la interpretació i detecció ràpida dels problemes per aportar solucions clau per accelerar el procés de prova.

SAT

El Site Acceptance Test es supera a la planta del fabricant de la instal·lació o del client final, en conjunt amb tots els implicats en la fase de producció (departaments mecànics, elèctrics, de programació, de qualitat) i del client final (qualitat, producció...).

Aquestes proves es fan amb peces reals, serveixen per garantir que la instal·lació compleix tots els requisits del client final.

Havent programat una gran quantitat d'instal·lacions per un variat conjunt d'indústries, robotecnik està en una posició única per aportar coneixement i solucions des de la pissarra fins a la instal·lació final, cosa que aporta valor real durant la fase més crítica del projecte.
Comenci a treballar amb robotecnik

Proves exhaustives perquè tot funcioni com un rellotge