SENSE RESULTAT...
robotecnik - Serveis - Disseny
Disseny

Un gran disseny és l'única garantia d'èxit

Apliquem l'enginyeria del software més avançada dedicada a garantir el seu èxit, reduïnt els errors i el temps d'implementació.

 

Diagrames de flux, simulacions, càlculs... tot el que estigui disponible per preparar la fase d'implementació.

 

>> Dissenyem el software de les seves cel·les robotitzades

Programació multi-mòdul en robots, generació d'API per facilitar l'ús de les cel·les reduïnt els errors de l'operari, aïllament de la lògica general del programa de punts del client aportant fiabilitat, facilitat i velocitat en la tasca de programació de l'operari.

 

Som experts en la calibració de robots, aprofitem les eines que permeten programar offline durant la fase de disseny per garantir l'èxit de la cel·la.

 

Quan el procés requereix més de 6 eixos, configurem el sistema per afegir eixos externs o bé per fer que varis robots treballin de manera conjunta intercanviant dades i sincronitzant trajectòries, assolint així posicions que serien impossibles en una sola estacada.

 

>> Dissenyem el software de les seves màquines CNC i PLC

Control de maquinària basat en PC, SoftCNC i SoftPLC, control mitjançant solucions convencionals de mercat.

 

Experts en volum, hem treballat en màquines de més de 20 eixos de control numèric, canvis de grups d'interpolació en temps d'execució, moviments interpolats o lliures, transformacions cinemàtiques inverses...

 

Emulació de programació orientada a objectes en plataformes que no ho permeten de manera nativa per maximitzar la reutilització del codi, minimitzar els errors i reduir el temps de implementació.

 

Rebaixa de costos gracies a l'abstracció a capa de software del sistema de control.

 

La interfície gràfica d'usuari o HMI la dissenyem sempre tenint en compte els elements d'ergonomia i estandarització establerts, treballem amb diferents plataformes SCADA i per màquines més complexes desenvolupem sobre plataforma Windows i en llenguatges d'alt nivell.

 

>> Dissenyem els seus armaris elèctrics

El nostre personal expert en la normativa i en la construcció d'armaris elèctrics està capacitat per dissenyar els esquemes elèctrics per les seves instal·lacions.

En les nostres instal·lacions podem fabricar armaris garantit els estàndards més alts de qualitat i seguretat, complint la normativa al 100%.

Dissenyem el codi que gestionarà les seves màquines