SENSE RESULTAT...
robotecnik - Serveis - Implementació
Implementació

Passar del paper a la realitat

Després d'un bon disseny el nostre equip d'experts programadors i electricistes desenvoluparà la seva solució emprant les millors pràctiques i eines.

 

Tenim experiència en molts sectors, som experts implementant solucions d'automatització.

 

>> Implementació de software

Durant la implementació, igual que durant el disseny es mantindrà el contacte directe amb el client, qui podrà avaluar en tot moment el compliment de les directrius inicials i aportar el seu coneixement del seu procés.

 

Estimem el detall, realitzem proves del programa en entorns controlats sense la part física connectada durant el desenvolupament.

 

Emprem les millors eines per assistir-nos en la fase de programació: software de control de versions, editors polivalents i potents.

 

>> Construcció d'armaris elèctrics

Treballem amb les marques que el client requereix, complim la normativa vigent i aportem l'experiència adquirida després d'anys de treball en el sector.

 

Cables especials per comunicacions, sistemes de transmissió de dades i potència rotatius, conversió de senyals a fibra òptica per protegir-les enfront alteracions externes.

 

Connectors especials, variadors, servomotors i servoamplificadors, robots, perifèries distribuïdes, sensors especials...

 

I, si cal, integració de camp.

Els petits detalls són els que importen quan es treballa amb projectes de compromís