robotecnik automation solutions: programació de robots, programació de plc, programació de cnc.  Freelancing.  programador de robots, programador de plc, programador de cnc.
robotecnik - Serveis - Documentació i postvenda

Documentació i postvenda

La millor documentació i un suport òptim, comencem!

Documentació i postvenda

La primera venda la fa el departament comercial, les posteriors les fan l'experiència, el resultat i el tracte postvenda.

Al finalitzar un projecte continua la relació amb el client, robotecnik té uns estàndards molt alts de qualitat en el suport tècnic, això combinat amb una gran tasca documental millora l’experiència dels nostres clients quan utilitzen els nostres productes.

Documentació

Senzilles o complexes totes les instal·lacions s'acompanyen d'un manual d'operativa on es detallen els procediments de treball, els fluxos dels cicles, com treballar amb les instal·lacions...

La utilització de comentaris al llarg del codi, diagrames de flux, manuals d'ús, manuals de procediment, presentacions per formacions a peu de màquina amb els clients finals...
Els manuals són clars, detallats i aporten una valuosa informació d'ús que ajudarà a l'operari experimentat a millorar els processos i a l'operari novell a aprendre a treballar amb la instal·lació.

Postvenda

Una instal·lació parada o que pateixi qualsevol avaria és la prioritat per robotecnik, els nostres tècnics l’ajudaran a resoldre qualsevol dubte o incidència de la manera més ràpida possible.

Connexions remotes, videoconferències, trucades o desplaçant tècnics a la ubicació física de la instal·lació sigui al país que sigui. Emprem totes les eines disponibles per donar respostes clares, ràpides i que ajudin a resoldre el problema amb el mínim temps possible.
Comenci a treballar amb robotecnik

Cuidem el nostre client perquè és qui dóna sentit a la nostra feina