robotecnik automation solutions: programació de robots, programació de plc, programació de cnc.  Freelancing.  programador de robots, programador de plc, programador de cnc.
robotecnik - PLC, CNC i HMI

PLC, CNC i HMI

L'automatització és Robotecnik

Experiència

Els més de 20 anys d'experiència dels nostres tècnics en múltiples sectors i tecnologies estan al seu servei per dissenyar i desenvolupar els programes pels seus projectes en control, motion i per desenvolupar les interfícies gràfiques més útils i clares.PLC, CNC, HMI, WEB, Base de dades, C#, C++, Visual Studio, Programació orientada a objectes, Tecnologia de la informació, OT...

Sectors

robotecnik ha programat, provat i posat en marxa màquines amb PLC, control numèric i visualitzacions arreu del món per tota mena de sectors i casos.

Electrònica, HVAC, automoció, fusteria, intralogística, alimentació, ferroviari, mèdic... En tots aquests sectors hi hem aportat la nostra experiència i metodologia.

PLC

Màquines amb perifèria distribuïda, amb múltiples busos de camp i comunicacions, a vegades combinades amb robots.

Programem fent servir metodologies llargament provades que ens permeten reduir incidències, fer els programes molt escalables i fàcils de mantenir.

Reutilitzem el codi mitjançant Function Blocks, fem servir abastament mètodes, propietats, estructures de dades, extensions OOP del IEC61131-3...

Ens adaptem a la seva manera de treballar i aportem els nostres coneixements i metodologia per complementar els seus programadors.

Som especialistes en plataforma TwinCAT, Codesys, Festo i Schneider SoMachine.

Motion

Els nostres tècnics han treballat amb màquines amb més de 80 eixos de control numèric, bé sigui punt a punt, o en interpolacions complexes, a vegades fent ús de transformacions cinemàtiques inverses.

Canviem grups d'interpolació en temps d'execució, gestionem capes superiors per evitar col·lisions en eixos que comparteixen espai físic, tot en combinació amb PLC que poden córrer en el mateix PC on hi corre el soft CNC.

Implementem motion control a partir de la programació i configuració del softCNC de TwinCAT, Codesys, SoMotion...

Visualització

La visualització sempre és una part important en les instal·lacions.

Ens adaptem al seu llibre d'estil, treballem amb historials d'alarmes, visualitzacions estàndard (Visu, ProFace...), visualitzacions HTML (WebVisu,...) i aplicacions d'escriptori desenvolupades sota la plataforma Visual Studio.

En tots els casos podem connectar-nos a bases de dades i a sistemes ja existents.

TI

Programem en Visual C++ i en C#, emprem MQTT per enviar dades entre dispositius, podem programar interfícies web backend i frontend.

Tot plegat per poder potenciar les seves instal·lacions i afegir-hi un plus quan es tracta de potenciar la visualització o el control.

Treballem amb tecnologies que ens permeten barrejar les capes TI i OT.
Comenci a treballar amb robotecnik

Sigui quin sigui el seu sector, robotecnik!