SENSE RESULTAT...
robotecnik - Serveis - Proves FAT/SAT
Proves FAT/SAT

Proves de funcionament en diferents fases

L'èxit d'una automatització depèn de la qualitat dels testos previs a la posada en servei.  Coneixedors d'aquest fet, a robotecnik treballem per testejar tots els elements que formin part de la instal·lació.

 

Tot hi haver fet proves durant el procés de implementació, quan aquest finalitza robotecnik testejarà la instal·lació en diverses fases:

 

>> Proves inicials

Proves que realitza el personal de robotecnik sense participació del client, aquesta és la primera línia de defensa davant problemes imprevistos que hagin pogut passar desapercebuts fins aquest moment.

 

Patrons i cicles de proves preestablerts desenvolupats al llarg d'anys d'experiència, ajuden a minimitzar el temps requerit per la fase de proves inicials.

 

>> Proves FAT

Proves a la planta del client, aquestes es faran conjuntament amb el client per tal de verificar el compliment de les especificacions inicials.

 

Aquestes proves es fan abans de la posada en servei de la màquina.

 

>> Proves SAT

Proves en la ubicació final de la instal·lació o màquina. Es poden fer amb el client o bé amb el client i el destinatari de la màquina.

Proves exhaustives perquè tot funcioni com un rellotge